ระบบประสาทอัตโนมัติ (Autonomic Nervous System) และการหายใจของคุณ

ระบบประสาทอัตโนมัติแบ่งออกเป็น 2 ระบบ คือ ระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic) และ พาราซิมพาเธติก (Parasympathetic)  ซึ่งจะทำงานแตกต่างกัน

  • ระบบประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic) เป็นระบบประสาทที่สั่งให้ร่างกายเข้าสู่โหมดทำงาน
  • ระบบประสาทพาราซิมพาเธติก (Parasympathetic) เป็นระบบประสาทที่สั่งให้ร่างกายเข้าสูโหมดพักผ่อน
  1. ถึงแม้ว่าปกติแล้ว เราไม่สามารถควบคุมระบบประสาทอัตโนมัติได้ แต่การหายใจลึกๆ เป็นการเข้าไปช่วยควบคุมการตอบสนองของระบบประสาทอัตโนมัติได้การทำงานของระบบประสาทซิมพาเธติกจะไปกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัว หายใจถี่ หัวใจเต้นเร็ว ในขณะที่ระบบประสาทพาราซิมพาเธติกจะช่วยทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลาย หัวใจเต้นช้าลง ความดันโลหิตลดลง ลดผลกระทบจากฮอร์โมนเครียด กระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหาร และมีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก

การหายใจเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของรต่างกายสามารถทำได้ 3 แบบหลักๆ ดังนี้

  1. การหายใจด้วยกล้ามเนื้อกระบังลม (Diaphragmic breathing)
  2. การหายใจแบบวิคตอเรียส บรี๊ธ (Victorious breath) เพื่อกระตุ้นการทำงานของ เส้นประสาทวากัส (Vagus nerve)
  3. การหายใจแบบ Wim Hof

คุณสามารถคลิ๊กดูรายละเอียดและวิธีการฝึกหายใจรูปแบบต่างๆ ได้ที่เมนูเลยค่ะ