ข้อมูลการไปดำน้ำเกาะเต่า

เกาะเต่าเป็นจุดดำน้ำในอ่าวไทยที่มีชื่อเสียงดังมาก ถึงขนาดนักท่องเที่ยวต่างชาติต้องเดินทางมาเรียนดำน้ำที่นี่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางอื่นๆ รอบๆ เกาะเต่ามีจุดดำน้ำมากมายมากกว่า 30 จุด นอกจากนี้เกาะเต่ายังสามารถดำน้ำได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย ยกเว้นช่วง 20 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่ดี

จุดดำน้ำที่แบ่งตามพื้นที่ได้แก่

 • ทางเหนือของเกาะ: Mango Bay
 • ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ : Chumphon Pinnacle, Twins, Japanese Garden, Red Rock, Green Rock, White Rock, Hin Pee Wee, Sattakut Wreck
 • ทางตะวันตกของเกาะ: ทรายรีรีฟ ตุ๊กตุ๊ก หินสามก้อน Pottery
 • ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะ : กองตุ้งกู
 • ทางใต้ของเกาะ: Shark Island, Buddha Rock
 • ทางตะวันออกของเกาะ: หินงาม อ่าวลึก คิงคอง อ่าวตโนด อ่าวแหลมเทียน อ่าวหินวง หินวง Lighthouse

หากคุณมีเวลาน้อย และต้องการเดินทางไปดำน้ำที่เาะเต่าด้วยรถบัสหรือรถไฟ สามารถเดินทางได้ตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ

 

 

การเดินทางด้วยรถไฟ ผู้โดยสารสามารถขึ้น-ลง สถานีรถไฟระหว่างทางได้ตามเวลานี้

 • ค่ารถ+เรือ ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เกาะเต่า 2,200 บาท/ท่าน
 • จองตั๋วรถบัส+เรือได้ที่ lomprayah.com ขาไปจองรถจากกรุงเทพฯรอบ 21:00 น. ขากลับจองเรือจากเกาะเต่ารอบ 14:45 น.
 • กรณีต้องการเดินทางด้วยรถไฟสามารถให้ทางเราดำเนินการจองตั๋วรถไฟ+เรือได้ ค่าโดยสารรถไฟประมาณ 700 บาท/เที่ยว ขึ้นอยู่กับสถานีต้นทาง และประเภทของเตียง (บน/ล่าง)
 • จองตั๋วรถไฟได้ที่ thairailwayticket.com (ดูรายละเอียดขบวนรถด้านล่าง)
 • จองตั๋วเรือได้ที่ lomprayah.com (รอบ 7:00 น.)