PERSONAL COACHING กับครูนุ๊ก 2 ชั่วโมง 5,000 บาท

  • เหมาะสำหรับคนผู้ที่ต้องการฝึกทักษะด้านต่างๆ ในสระ ไม่ส่าจะเป็นระดับ Beginner หรือระดับเตรียมแข่งขัน หรือเตรียมสอบเพื่อเป็นครูฟรีไดฟ์
  • สามารถเลือกฝึกทักษะใดก็ได้ที่เราต้องการ
  • ครูจะวางแผนการฝึกโดยประเมินจากพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึกเป็นหลัก
  • การันตีผลลัพธ์ที่ได้จากการฝึก ให้เป็นไปตามที่ผู้รับการฝึกต้องการ หากไม่ได้ผลลัพธ์ยินดีคืนเงินทุกกรณี
  • ครูจะประเมินพื้นฐานของผู้เข้ารับการฝึก ก่อนทำการฝึกและชี้แจงให้ผู้รับการฝึกทราบว่าจะต้องฝึกอย่างไรบ้าง และจะสามารถทำได้ตามที่ตั้งเป้าไว้หรือไม่
  • สถานที่เรียน แล้วแต่ทักษะที่ต้องการฝึก
  • ราคานี้รวมค่าลงสระ
  • ราคานี้ไม่รวมอุปกรณ์