กองหินตาชัย Tachai Pinnacle

กองหินตาชัยตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา กองหินอยู่ทางทิศใต้ห่างจากตัวเกาะตาชัยประมาณ 600 เมตร มีลักษณะเป็นกองหินใต้น้ำ สัณฐานเป็นหินขนาดใหญ่ 2 กองอยู่ติดกันเรียงตัวในแนวเหนือ-ใต้ และมีกองหินขนาดเล็กกระจายอยู่โดยรอบ   กองหินกลุ่มด้านใต้มีขนาดใหญ่กว่าทิศเหนือ บริเวณนี้ระดับน้ำลึกมากและมีกระแสอยู่เกือบตลอดเวลาทำให้พบปะการังอ่อนและกัลปังหาขนาดใหญ่จำนวนมาก จุดนี้ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่พบฉลามวาฬและปลากระเบนราหูได้บ่อยที่สุด

(ที่มาภาพ: www.loma-diving.com)

ลักษณะทางกายภาพ 

จุดดำน้ำนี้มีระดับความลึกตั้งแต่ประมาณ 12 เมตรจนถึง 45 เมตร ทัศนวิสัยมองเห็นใต้น้ำประมาณ 10-35 เมตร กระแสน้ำแรงในช่วงเวลาน้ำเปลี่ยนจากน้ำขึ้นเป็นน้ำลงโดยพัดจากทางด้านเหนือปะทะกองหินและกระจายออกทางด้านข้าง ในช่วงเวลาน้ำเปลี่ยนจากน้ำลงเป็นน้ำขึ้น สระแสน้ำไหลจากทางทิศใต้ไปทางเหนือ ลักษณะของกองหินมีซอกมุมและเหลี่ยมบังค่อนข้างมากทำให้สามารถดำน้ำหลบกระแสได้ตลอดเวลา

สัตว์น้ำขนาดใหญ่ 

ฉลามวาฬ (Rhincodon typus) ฉลามเสือ (Galeocerdo cuvier) ฉลามเสือดาว (Stegostoma fasciatum) กระเบนราหู (Manta birostris) 

 

สัตว์น้ำขนาดเล็ก 

ทากทะเล  หมึกสาย ปลากบ ปลาเหยี่ยวปากยาว (Oxycirrhites typus) ปลาโนรีครีบยาว (Heniochus acuminatus)

(ที่มาเนื้อหา: สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกีฬา และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

 

ที่นี่มีกัลปังหาขนาดใหญ่ (Sea fan) ขึ้นอยู่ทั่วไป และเป็นจุดที่สามารถถ่ายรุ)สวยๆ ได้มากมาย แต่นักดำน้ำต้องระวังไม่ให้ส่วนของร่างกายไปโดนกัลปังหาด้วย เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายได้

 

Tachai Pinnacle

Tachai pinnacle, located in Mu Koh Similan National Park, Phang-Nga Province, is a submerged rock located approximately 600 meters south of Koh Tachai. Tachai Pinnacle consists of two adjacent boulders and surrounds with many small rocks which aligned on a north-south axis. The south boulder is larger than the north one. According to the topography of rocky pinnacle, many types of soft coral and Sea fans, as well as almost all kinds of animals, ranging from the small to the big fish as Whale shark, Manta ray and Sharks can be found in this area.

 

Physical characteristics

The depth of diving site ranges from 12-45 meters, underwater visibility around 10-35 meters. Strong currents occur during the transition from flood tide to ebb tide which flow from the north against the rocks. Due to the appearance of stone corners, divers can dive under a stream at all time.

 

Mega Fauna

Whale shark, Tiger shark, Leopard shark, Manta ray

 

Small marine life

Nudibranchs Octopuses, Frogfish, Longnose hawkfish and Large school of Longfin Bannerfish

 

Caution

  • Dive site is massively used in some periods, divers should ascent and descent at the buoy and use safety balloon when ascent to the surface.
  • Avoid diving during the tidal-shifted period.
  • The shallowest depth of this area is deeper than safety stop depth accordingly, diver should do the safety stop at the mooringline or using safety balloon.
  • Due to the depth of dive site, divers must careful not to dive exceed the no-decompression limit.

(Source of info: Bureau of Economic of Tourism and Sports, International Affairs Division)