ริเชลิว จุดดำน้ำอันดับหนึ่งของไทย Richelieu Rock

กองหินริเชลิวตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา มีลักษณะเป็นกองหินปริ่มน้ำส่วนยอดจะปราะฏจัดเจนเมื่อน้ำลง สัณฐานเป็นหินขนาดใหญ่ 2 กองอยู่ติดกันและมีกองเล็กแผ่ออก 3-4 กอง การที่กองหินปรากฎอยู่ระหว่างหมู่เกาะสุรินทร์กับชายฝั่ง มีร่องน้ำหมุนวนพาธาตุอาหารมาสะสม นอกจากนี้กองหินริเชลิวยังเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างแนวปะการังชายฝั่งและแนวปะการังบริเวณรอบหมุ่เกาะสุรินทร์ จึงพบสัตว์เกือบทุกชนิดตั้งแต่ชนิดที่มีขนาดเล็กจนถึงปลาและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่้ เช่น ปลาวาฬ

ลักษณะทางกายภาพ

จุดดำน้ำมีระดับความลึกตั้งแต่ประมาณ 6 เมตรจนถึง 32 เมตร ทัศนวิสัยมองเห็นใต้นำ้ประมาณ 18-25 เมตร กระแสน้ำแรงในช่วงเวลาน้ำเปลี่ยนจากน้ำขึ้นเป็นน้ำลงโดบพัดจากทางด้านเหนือปะทะกองหินและกระจายออกทางด้านข้าง ในช่วงเวลาน้ำเปลี่ยนจากน้ำลงเป็นน้ำขึ้นกระแสน้ำจะไหลจากทางทิศใต้ไปทางเหนือ ลักษณะของกองหินมีวอกมุมและเหลี่ยมบังค่อนข้างมากทำให้สามารถดำน้ำหลบกระแสได้ตลอดเวลา 

 

สัตว์น้ำขนาดใหญ่ 

ฉลามวาฬ (Rhincodon typus) โรนิน (Rhina ancylostoma) โรนัน (Rhynchobatus djiddensis)  กระเบนราหู (Manta birostris) และฝูงปลากลางน้ำเช่น ปลามง (Scrombriodes magnifica) ปลาหูช้าง

 

สัตว์น้ำขนาดเล็ก 

กุ้งตัวตลก (Hymenocera picta) หมึกกระดอง ปลาจิ้มฟันจระเข้ปีศาจ (Solenostomus paradoxus)  ปลากบ และม้าน้ำหลากชนิด 

(ที่มาเนื้อหา: สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกีฬา และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

Richelieu Rock 

Richelieu rock is an emerging rock, located in Mu Koh Surin Marine National Park (Surin), Phang-Nga province. The rock summit only appears during the ebb period. Richelieu rock consists of two adjacent boulders and surrounds with 3-4 small rocks. Due to the position of Richelieu rock which situated between the Surin island and mainland, tidal current flow through has formed the swirling waters which brought nutrients to gather around the area. In addition, as Richelieu  rock is the stepping stone between Surin’s reef and mainland, all kinds of animals, ranging from the small organisms to the fish as well as large mammals such as whales can be found in this area. 

 

Physical characteristics 

The depth of the dive sites ranges from 6-32 meters, underwater visibility around 18-25 meters. Strong currents may occur during the transition from flood tide to ebb tide which flow from the north against the rocks. Due to the appearance of the rock barrier, divers can dive under steam at all times. 

 

Mega Fauna

Whale shark, Bowmouth guitar fish, Giant guitar fish, Manta ray and large school of Pelagic fish including Travelly

 

Small marine life

Harlequin shrimp, Cuttle fish, Harlequin ghost pipefish, Frogfish, Seahorse

 

Caution

  • Dive site is massively used in some periods, divers should ascent and descent at the buoy and use safety balloon when ascent to the surface.
  • Avoid diving during the tidal-shifted period.
  • Due to the depth of dive site, divers must careful not to dive exceed the no-decompression limit.
  • Avoid touching organism in shallow areas which might be occupied by several species of venomous animals as well as stonefish.

(Source of info: Bureau of Economic of Tourism and Sports, International Affairs Division)