อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ Mu Koh Surin Marine National Park 

หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ประกอบไปด้วยเกาะสุริทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะชี (เกาะสต็อก) เกาะกลาง (เกาะปาจุมบา) และเกาะไข่ (เกาะตอรินลา)
หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ห่างจากฝั่ง 60 กิโลเมตร ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันทางตะวันตกสุดของประเทศ ติดกับเขตชายแดนไทย-พม่า จึงได้รับอิทธิพลต่างๆ จากชายฝั่งไม่มากนัก บริเวณรอบเกาะเป็นเขตน้ำลึกมากกว่า 50เมตร มีแหล่งปะการังที่งดงามริมเกาะเหมาะแก่การดำนํ้าลึกหมู่เกาะสุรินทร์มีกองหินใต้น้ำที่มีทัศนียภาพสวยงามและเป็นหนึ่งในจุดดำน้ำยอดนิยมของประเทศไทยได้แก่ กองหินริเชลิว จุดดำน้ำนี้มีสัญลักษณ์คือ ยอดของหินซึ่งตั้งโผล่เหนือน้ำที่ความสูงประมาณ 1 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลเมื่อน้ำลง และหายไประหว่างช่วงที่น้ำขึ้น บริเวณนี้เป็นจุดที่พบฉลามวาพได้บ่อยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม และมีฝูงปลาจำนวนมาก เช่น ปลาสากปลาม เป็นต้น นอกจกนี้ยังเป็นแหล่งวางไข่ของหมึกกระดอง รวมทั้งยังเป็นแหล่งที่มีปะการังอ่อน กัลปังหาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นๆ หลากหลายชนิด

(ที่มาเนื้อหา: สำนักเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และกีฬา และกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

 

Mu Koh Surin Marine National Park 

Mu Koh Surin National park (Surin) is an archipelago of five rocky islands. The two large islands are Koh Surin Nuea (North Surin Island) and Koh Surin Tai (South Surin Island), and the other three smaller islands surrounding the big two are Koh She (Strock Island), Koh Klang (Pachumba Island) and Koh Khai (Torinla Island) 

 

Surin situated in the Andaman Sea approximately 60 km from the coast of Phang-Nga Province and a few kilometers south of the maritime border with Myanmar. The park covers an area of approximately 135 square kilometers. Surin boasts some of the best coral reefs in Thailand; shallow fringing reefs and deep oceanic pinnacle reefs. Therefore, the islands are impeccable for both snorkeling and scuba diving.

 

One of the most attractive and renowned diving sites in the national park is Richelieu Rock. Richelieu rock is a group of emerging rock which the summit only appears during ebb tide. As a result of its proper  location situated between mainland and offshore archipelagos, Richelieu rock provides great shelter for pelagic fishes and macrofaunal. Therefore, this is one of the places that is frequently visited by Whale sharks.  

(Source of info: Bureau of Economic of Tourism and Sports, International Affairs Division)